ZOOM – het project

Met ingang van dit schooljaar wordt op onze school het project ZOOM opgestart. Het project loopt het hele schooljaar in verschillende vakken en kadert binnen een overkoepelend project met het S.M.A.K.

Vertrekpunt en rode draad is de grote overzichtstentoonstelling OEUVRE van Raoul De Keyser (september 2018 t.e.m. januari 2019).

Op school werden drie kerngroepen opgericht.

1. Groep Raoul De Keyser

Deze groep is een onderdeel van de lessen crea. Het vertrekpunt is erg letterlijk: Raoul De Keyser als kunstenaar, zijn oeuvre, werkwijze, techniek en onderwerpen. Tijdens de lessen wordt beeldend gewerkt.

2. Groep De Atlas

De groep atlas werd opgestart vanuit het vak echolokalisatie. We maken de link met het werk en de leefwereld van Raoul De Keyser en gaan op zoek naar een taal om geluiden te omschrijven. Ons uiteindelijke goal is om zo een klankenatlas op te bouwen.

3. Groep Zoom-Tijd

In het vak godsdienst hebben we de kerngroep Zoom-tijd. Zoals Raoul De Keyser vaak overschilderde, zo staan we stil en zoeken we levensbeschouwelijk naar ‘lagen’ die ons als mens tot mens maken en ons leven zin geven, twijfelend, opnieuw beginnend, zoekend…